Concurs Vestitorul primaverii

#VESTITORUL PRIMAVERII


Organizator

Concursurile sunt concepute şi administrate de către O-MAC PĂDURE & GRĂDINĂ SRL, cu sediul in Strada Depozitelor, nr. 27, Pitesti, Jud. Arges, CIF RO16457220, Reg. Com. J03/927/2004.

Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul de desfăşurare a concursului:

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe o-mac.ro si in cadrul paginilor de social media ale O-Mac Padure & Gradina.

3. Pentru a participa la acest concurs, este necesar:

  • Sa achizitionati un produs cu motor O-Mac cu o valoare minima de 300 RON de pe site-ul o-mac.ro sau de la sediul O-mac din Pitesti.

Cei care achizitioneaza online produsul cu caracteristicile indicate vor fi inscrisi automat in concurs; cei care vor achizitiona produsul de la sediul O-Mac Pitesti se vor inscrie la concurs oferind datele de contact (nume, prenume, numar de telefon si adresa de email) consilierului nostru.

  • Sa faceti parte din comunitatea noastra pe Facebook si Instagram.

Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

4. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică cu vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie.

Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

5. Perioada de desfăşurare și modalitatea de desemnare a castigatorilor:

Perioada de desfasurare a concursurilor: 02.03.2020 - 14.04.2020.

Mecanismul de câştig:

Tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, in data de 15.04.2020.

Câstigătorul va fi anunțat telefonic sau prin mesaj privat, in maxim 48 ore de la data desemnării acestuia. Dacă în termen de 3 zile lucratoare, câstigătorul nu va putea fi contactat, se va alege un alt câștigător, iar ciclul se repetă până la validarea acestuia.

6. Premiu:

Premiile acordate sunt:

- un motocultor O-MAC 750 S, de 7 CP in valoare de 1949 RON.

- o remorca pentru motocultor in valoare de 1890 RON, cu flori.


* Produsele prezentate mai sus compun un ansamblu, premiul acordat unui singur castigator desemnat prin tragere la sorti.

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.

Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

7. Protecţia datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele, adresa de email si numarul de telefon. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament; Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală. Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 294/2018, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

8. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

9. Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.o-mac.ro la secţiunea "Concurs" si la sediul O-Mac Pitesti, strada Depozitelor nr 27.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina www.o-mac.ro la secţiunea "Concurs". Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

10. Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi la e-mail office@o-mac.ro.

Modificare regulament concurs Vestitorul Primaverii O-Mac

Organizator O-MAC PĂDURE & GRĂDINĂ SRL decide modificarea Regulamentului concursului la sectiunea 3, referitoare la conditiile de participare astfel: 

  • Sa achizitionati un produs cu motor O-Mac cu o valoare minima de 300 RON de pe site-ul o-mac.ro sau de la sediul O-mac din Pitesti.
  • Sa faceti parte din comunitatea noastra pe Facebook sau Instagram sau sa ne urmariti sau sa ne apreciati pe canalele de social media.