Concurs aniversar – De ziua noastră, te premiem!

Dragul nostru prieten gospodar, După cum ți-am povestit în articolul anterior, am împlinit recent 4 ani de O-Mac.ro. Și cum orice aniversare trebuie sărbătorită cu oamenii dragi, ne dorim să marcăm împreună cu tine acest moment. Așa că în perioada 12 – 26 octombrie 2017 ți-am pregătit un concurs gospodărește și 2 premii speciale care să-ți susțină activitatea din timpul iernii, că tot se aproprie sezonul friguros. Hai să aflăm împreună care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a te înscrie în concurs.

Regulament concurs „De ziua noastră, te premiem!”

1. Organizatorul concursului

Concursul este organizat de compania O-Mac Pădure & Grădină SRL, cu sediul pe str. Depozitelor Nr. 27, Pitești, Argeș cu scopul de a promova produsele și serviciile magazinului online O-Mac.ro. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament,(denumit în continuare „Regulament”), este finală și obligatorie pentru Organizator. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin întocmirea unui act adițional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare imediat după publicarea actului adițional.

2. Locul și durată desfășurării concursului

Concursul se va desfășura în perioada 12 – 26 octombrie 2017 pe pagina de facebook dedicată a magazinului online o-mac.ro.

3. Drepturi și condițiile de participare

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului sau alte companii implicate în această acțiune. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate al participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Concursul se desfășoară doar pe teritoriul României.

4. Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

5. Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagină O-Mac Padure&Gradina de pe Facebook. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 12 – 26 octombrie 2017, astfel:

  • Dacă au cumpărat cel puțin un produs de pe www.o-mac.ro sau din magazinele partenere, vor intra pe pagina de Facebook O-Mac Padure&Gradina și vor citi Regulamentul.
  • Vor trimite un mesaj cu o poză sau un videoclip cu tematica: ”La ce te ajută produsul de la O-Mac?”

Prin tragere la sorți, un singur participant va intra în posesia premiului pus în joc.

6. Premiile concursului

În urma concursului se vor acorda 2 premii, pentru 2 câștigători diferiți. Premiile sunt  2 x Freză de zăpadă STIGA ST 1131 E-1100W. Premiile oferite în cadrul acestui Concurs reprezintă produse care aparțin companiei Organizatorului. Nu se poate acordă contravaloarea în bani a premiului câștigat în cadrul prezentului Concurs.

7. Desemnarea câștigătorului

Câștigătorul va fi desemnat pe pagina concursului, în data de 27 octombrie, prin tragere la sorți folosind instrumentul www.random.org. Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. Organizatorul concursului va acorda premiul doar câstigătorilor care au respectat toate regulile mai sus mețtionate în Regulament.

8. Notificarea și predarea premiului

Câștigătorului concursului i se va aduce la cunoștință rezultatul în data de 27 octombrie, după extragere, astfel: va fi contactat printr-un mesaj pe Facebook prin intermediul datelor de contact pe care le furnizează în email-ul său de înscriere. În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă are furnizate datele de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el. La recepționarea premiului câștigătorul trebuie să prezinte/trimită prin e-mail reprezentantului O-Mac un document de identitate. Premiul va fi expediat prin curier, numai la adrese de pe teritoriul României. Organizatorul nu este responsabil pentru eventuala întârziere a coletului livrat de curier, după expedierea acestuia.

9. Drepturi de autor

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea că urmare a transmiterii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor către Organizator. Participanții la concurs renunță, în favoarea O-Mac, la drepturile de autor asupra oricărui text, video și foto trimis ca înscriere la concurs.

10. Încetarea concursului

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 26 octombrie 2017, ora 23.59, la momentul în care se face extragerea prin random.org și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea.

11. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe pagina blogului O-Mac.ro. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de concurs.

12. Litigii

În cazul unor litigii apărute între O-Mac și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționarea instanțelor române competențe. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul acordă premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament. Organizatorul va răspunde față de câștigător pentru calitatea premiilor în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare. Din momentul primirii premiului de către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde pentru integritatea acestuia. În cazul în care Organizatorul constată ulterior înmânării premiului că un Participant câștigător nu a îndeplinit toate condițiile stipulate în prezentul Regulament, acesta își rezervă dreptul de a nu înmâna premiul, respectiv de a cere repunerea în situația anterioară, prin reintrarea în posesia premiului deja înmânat sau a contravalorii acestuia, precum și a cheltuielilor aferente suportate de Organizator în legătură cu înmânarea premiului, dacă este cazul. În aceste circumstanțe, Organizatorului nu-i va putea fi reținută răspunderea și nu va datora daune – interese pentru prejudiciu. Orice modificare a regulilor de participare la concurs, a modului de desfășurare a acestuia, a perioadei valabilității acestuia vor fi anunțate public de Organizator, prin afișarea actului adițional la Regulament. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestui concurs. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs. Organizatorul nu este responsabil pentru orice tip de eroare tehnică asociată cu concursul, inclusiv pierderea, întreruperea sau indisponibilitatea furnizorului de servicii de Internet, a rețelei de Internet, a serverului sau alte conexiuni, disponibilitatea, accesibilitatea, deficiențele de comunicare prin satelit, telefon, transmisii prin cablu, erori tehnice, întârzieri sau dificultăți. Organizatorul nu este responsabil pentru intervenții neautorizate în concurs. Organizatorul nu este responsabil pentru erori mecanice, de rețea, electronice, umane sau tipografice. Organizatorul nu este responsabil pentru alte erori sau probleme ce pot apărea în administrarea concursului, anunțarea câștigătorului, anularea sau amânarea extragerii sau descărcarea sau afișarea incorectă a aplicației sau a altor materiale legate de aceasta.